BIOGRAFÍAS CON DJ YELLOW, ENTREVISTA A ORIGINAL FAT